Filtracja metodą odwróconej osmozy

Nawozy, środki ochrony roślin, ścieki komunalne i przemysłowe powodują, że rzeki i wody gruntowe są silnie zanieczyszczone. Dzisiaj prawie w ogóle nie ma już wód powierzchniowych I klasy czystości. Tymczasem większość dużych miast pobiera wodę z rzek. Te podziemne są bardziej czyste, ale tylko 1/3 z nich jest I klasy czystości. Ponadto sieć wodociągowa powoduje wtórne zanieczyszczenie wody. Stosowany chlor nie jest korzystny dla zdrowia. Przyczynia się do niszczenia pożytecznej flory bakteryjnej w organizmie, zakwaszenia i tworzy toksyczne związki. Oczyszczanie wody w domu za pomocą skutecznych filtrów stało się koniecznością. Nasze urządzenie filtrujące oczyszcza wodę ze szkodliwych związków chemicznych, metali ciężkich, wirusów i bakterii w 99,8%. To najbardziej skuteczna technologia oczyszczania wody stosowana w domu.

Tak dużą sprawność filtracji uzyskujemy dzięki zastosowaniu membran osmotycznych. Zjawisko osmozy zaobserwowano w przyrodzie już 200 lat temu. Zachodzi ono m.in. w korzeniach roślin i ściankach komórek ludzkich oraz zwierzęcych. Polega na tym, że woda przechodzi przez błonę półprzepuszczalną z roztworu o większym stężeniu do roztworu mniej stężonego, wyrównując stopień ich stężenia. Pory błony są na tyle małe, że przepuszczają tylko niewielkie, względem innych substancji, cząsteczki wody. W technice filtracyjnej zastosowano odwrotny proces. W wyniku ciśnienia wywieranego na wodę, przechodzi ona w odwrotnym kierunku. Po jednej stronie membrany pozostaje woda zanieczyszczona, a po drugiej czysta.

Pierwsze membrany, produkowane z materiałów celulozowych, były mało wytrzymałe. Trwałe – poliamidowe, zostały opracowane w 1952 roku. Ponieważ na początku technologia ich produkcji była bardzo droga, urządzenia na nich oparte stosowane były tylko w bogatych sektorach przemysłu. W 1965 roku, w wyniku wdrożenia nowych technologii, znacznie obniżono koszt wytworzenia membran. W związku z tym stała się możliwa produkcja filtrów do użytku domowego, wykorzystujących zjawisko odwróconej osmozy.

Dzięki pojawieniu się nowej generacji membran osmotycznych w 1975 zbudowano po raz pierwszy sztuczną trzustkę i sztuczne płuco. Obecnie urządzenia osmotyczne znajdują się m.in. na wszystkich statkach dalekomorskich, łodziach podwodnych i na statkach kosmicznych oraz w coraz większej liczbie gospodarstw domowych.


USZLACHETNIANIE WODY

Urządzenie, które oferujemy, nie tylko skutecznie oczyszcza wodę. Nadaje jej także właściwości prozdrowotne. W tym celu w naszych urządzeniach umieszczamy minerały posiadające bardzo korzystne cechy dla utrzymania zdrowia. Jeden z nich – krzem, znany jest ludzkości od wielu setek lat. Wykładano nim dna studni w celu polepszenia jakości wody. Także od dawna znane są dobroczynne właściwości kwarcu, który często wykorzystywany jest w litoterapii. Kolejny minerał zastosowany w naszych urządzeniach to zeolit, odkryty 250 lat temu. Owocem najnowszych badań, przeprowadzonych pod koniec ubiegłego stulecia, jest poznanie właściwości szungitu, który również znajduje się w naszych urządzeniach.

Krzem ma właściwości przyklejania do siebie wirusów i organizmów chorobotwórczych. Jego zbyt mała ilość w organizmie powoduje rozwój pasożytów w krwi, tkankach, narządach. W przypadku niedoboru zastępowany jest przez wapń, na którym gromadzi się cholesterol. Jego wymagany poziom to 4,7% zawartości w organizmie. Z badań wynika, że zbyt niski – poniżej 1,4%, przyczynia się do powstania raka, cukrzycy, zawałów i wylewów. Jest niezbędnym minerałem zapewniającym dobrą komunikację między mózgiem, a pozostałymi częściami ciała i narządami. Jednym ze sposobów jego przyjmowania jest woda krzemowa. Ma ona działanie antybiotyczne, antyseptyczne, regenerujące, poprawia przemianę materii, funkcjonowanie nerek, wątroby, pomaga w zaburzeniach układu trawiennego i w procesach zapalnych. Regularne spożywanie takiej wody obniża poziom cukru we krwi u diabetyków. Więcej informacji o znaczeniu krzemu i jego właściwościach przeczytasz w tym opracowaniu.

Szungit jest minerałem zawierającym fulereny. Za ich odkrycie Harold Kroto z Uniwersytetu Sussex w Brighton w Wielkiej Brytanii oraz zespół R.E. Smalley i R.F. Curl z Uniwersytetu Rice w Huston w USA otrzymali w 1996 roku Nagrodę Nobla z dziedziny chemii. Fulereny obok grafitu i diamentu są jedną z odmian węgla. Zostało wykazane, że szungit posiada duże właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne i absorpcyjne. Oczyszcza wodę m.in. z azotanów, metali ciężkich, fenoli, pestycydów, chloru. Jest dobrym antyoksydantem. Pomaga przy chronicznym zmęczeniu i w leczeniu różnych chorób zapalnych, alergicznych, wirusowych, skórnych, przy schorzeniu stawów, w lepszej przemianie materii. Szungit strukturyzuje wodę. Więcej o szungicie dowiesz się tutaj.

Duża różnica elektroujemności pomiędzy wodorem i tlenem w cząsteczce wody powoduje przesunięcie par elektronowych w kierunku atomu tlenu. Przez to cząsteczki wody są dipolami. Dzięki temu mogą łączyć się, tworząc nietrwałą sieć krystaliczną. Woda w obecności szungitu tworzy właśnie taką sieć, w której znajdują się klastry złożone z sześciu cząsteczek. Ich ułożenie przypomina kształtem sześciokąt foremny. Taka struktura nazywana jest heksagonalną. W wodzie z kranu cząsteczki połączone są w większe grupy.

Organizm, wydatkując na to swoją energię, przekształca je w mniejsze klastry heksagonalne, dzięki czemu woda lepiej przenika przez błony komórek, dostarczając im składniki odżywcze. Woda strukturyzowana jest lepszym rozpuszczalnikiem, dzięki czemu szybciej usuwa toksyny z organizmu. Taka woda znajduje się w owocach i warzywach. Badania prof. Mu Shik Jhona wykazały, że komórki zdrowe otoczone są heksagonalnymi cząsteczkami wody, natomiast chore pozbawionymi takiej struktury. Potwierdził to noblista Albert Szent-Györgyi, dr Yang H. Och z Harvard University oraz inni naukowcy amerykańscy.

Kwarc pręgowany znajdujący się w naszym urządzeniu pochodzi z Kopalni Krasków usytuowanej w pobliżu góry Ślęża na Dolnym Śląsku. Kopalnia położona jest w północnej części gigantycznego kryształu kwarcu o masie 1,5 mln ton. Energia tego miejsca jest porównywalna do tej, którą ma Czakram Wawelski. Kwarc stamtąd pochodzący posiada dobroczynne dla organizmów żywych właściwości. W 90% neutralizuje szkodliwe promieniowanie. Prof. David Wagner z USA określił Kopalnię Krasków wraz z wydobywanym na jej terenie kwarcem i Wodą Życia jako niezwykłe miejsce, które powinno służyć ludziom.

Zeolit należy do grupy minerałów glinokrzemianowych. Posiada właściwości sorpcyjne i jonowymienne. Wykorzystuje się go do oczyszczania gazów i cieczy, w tym również do uzdatniania wody. Jest to minerał o bardzo dużej porowatości. Kryształy zeolitu działają jak mikro gąbki, które pochłaniają wolne rodniki, bakterie, wirusy, substancje rakotwórcze i inne toksyny. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zeolitach, zachęcamy do przeczytania tego tekstu.


WGRYWANIE INFORMACJI PROZDROWOTNYCH

Kryształ górski

Współczesna medycyna, oparta na farmakologii, postrzega człowieka jako układ funkcjonujący głównie w oparciu o reakcje chemiczne. Tymczasem organizm człowieka jest też układem informacyjnym. Dr Lee H. Lorenzen – biochemik z USA, był jednym z pierwszych, który udowodnił, że woda może przenieść posiadane informacje do organizmu człowieka. Jego żona, gdy ciężko zachorowała, w końcowym stadium choroby nie mogła nawet przyjmować posiłków. Wtedy dr Lorenzen wpadł na pomysł, że będzie jej podawał wodę, w której zakoduje wibracje posiłków narodu Hunzów, słynących z długowieczności. Informacje z tego pożywienia przenosił biorezonansem do wody, którą następnie podawał żonie. Po tygodniu zaczęła ona w miarę normalnie funkcjonować, a po miesiącu była już całkowicie zdrowa. W 1986 roku dr Lorenzen opatentował tę technikę. Obecnie ta właśnie metoda jest wykorzystywana do produkcji leków homeopatycznych.

Ametyst

Metodę leczenia homeopatycznego opracował niemiecki lekarz Samuel Hahnemann. Przyjął on jako zasadę, że podobne leczy podobne. Twierdził, że każda choroba jest pochodną zaburzeń energetycznych i centralnego sterowania. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że zaburzeń energii życiowej i biopola. Dokładnie tak samo wyjaśnia przyczynę chorób tradycyjna medycyna chińska. Zgadza się z tym poglądem coraz więcej lekarzy. Koncepcja ta przypomina współczesny bioelektroniczny model funkcjonowania człowieka, opracowany przez polskiego profesora Włodzimierza Sedlaka. Zgodny on jest z tezą, że człowiek jest m.in. układem informacyjnym.

Wielu naukowców uważa, że medycyną przyszłości stanie się głównie medycyna informacyjna. Zakłada ona, że proces uzdrawiania to przekazywanie energii wibracyjno – informacyjnej poprzez rezonans energetyczny. Podawanie rozregulowanemu organizmowi informacji, jak ma prawidłowo funkcjonować, powoduje samodostrojenie się organizmu do jego wzorcowych częstotliwości, odpowiadających stanowi zdrowia.

W naszym urządzeniu filtrującym znajdują się takie minerały, jak kryształ górski, ametyst, kwarc różowy. Są one nośnikiem informacji prozdrowotnych, które przekazują filtrowanej wodzie. Wgrane są w nie programy: antystresowy, antydepresyjny i detoksykacyjny. Działają one na sferę emocji – łagodnie, ale bardzo skutecznie, przyczyniając się do utrzymania zdrowia. Tak naprawdę bowiem każda choroba ma podłoże emocjonalne. Każda negatywna emocja powoduje spadek energii, rozstrojenie funkcjonowania organizmu. Stymulowanie jego pozytywnymi wzorcami informacyjnymi powoduje powrót do równowagi i harmonii. W procesie tym woda uzyskuje właściwości podobne do tych, jakie mają wody uzdrowiskowe, np. w Lourdes we Francji, Nordenau w Niemczech, Nadana w Indiach.


NADANIE WODZIE WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNYCH

Procesy utleniania (oksydacji) i redukcji (antyoksydacji) zachodzą nieustannie w każdej komórce organizmu. Polegają na wymianie elektronów między cząsteczkami. Substancje, które mają ich wiele, są zredukowane, czyli posiadają ujemny potencjał redox i mogą oddawać je cząsteczkom innych substancji, które mają elektronów za mało – są utlenione (mają dodatni potencjał redox). Jednostką miary stopnia utlenienia jest ORP (Oxidation Reduction Potential, potencjał utleniania – redukcji), inaczej redox.

Efekty utleniania może zaobserwować każdy. Dokładnie ten sam proces jest przyczyną jełczenia np. masła i majonezu. Odpowiedzialne za to są wolne rodniki. To wolne atomy, cząsteczki lub jony posiadające na zewnętrznej orbicie pojedynczy, niesparowany elektron. Dążąc do przyłączenia lub oddania elektronu wykazują dużą aktywność chemiczną, utleniając każdy związek, z którym mają kontakt. Uzupełniając elektrony z komórek otaczających tkanek, doprowadzają w efekcie do ich uszkodzenia. Pierwiastki niezbędne do życia: żelazo, miedź, mangan, chrom, w postaci utlenionej stają się nieprzyswajalne lub nawet toksyczne.

Wolne rodniki spełniają również pożyteczne funkcje. Są używane przez ciała odpornościowe do niszczenia bakterii chorobotwórczych i utleniają substancje toksyczne. Redukcja i utlenianie w naturze wzajemnie się równoważą. Jednak nieodpowiednia dieta, stres, używki, zanieczyszczenie środowiska naruszają tę równowagę. W każdej komórce ciała w reakcjach chemicznych uczestniczą cząsteczki tlenu, z których pewna część nie ulega pełnej redukcji. Wytwarzają się wtedy wolne rodniki tlenu, np. rodnik hydroksylowy OH+. Zneutralizować go może aktywny wodór.

Aktywny wodór jest najlepszym antyutleniaczem, lepszym nawet niż antyoksydanty roślinne. Suplementy przygotowane z owoców i warzyw też należy spożywać. Współdziałając z wodorem tworzą efekt synergii, ponadto są źródłem witamin, pierwiastków i innych cennych substancji. Zaletą wodoru jako antyultleniacza, poza jego mocą, jest brak efektów ubocznych. Ponadto nie wymaga od organizmu wydatku energetycznego, przy wchłanianiu, transporcie wewnątrz ustroju i usuwaniu na zewnątrz, co jest konieczne w przypadku antyoksydantów roślinnych. Łatwo przenika struktury biologiczne i gromadzi się dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebny – w warstwie lipidowej błon komórkowych i błonach wewnątrzkomórkowych. Badania naukowców współpracujących z Japońskim Instytutem Wody w Tokio – prof. Shirahata, dr Hidemitsu Hayashi, Dr Muneori Kawamura wykazały, że wiele słynnych, uzdrawiających źródeł, zawiera wodór. Dowiedziono, że najlepsze źródła pod względem ilości uzdrowień mają niski, a nawet bardzo niski potencjał redoks. Dr Hayashi oraz dr Kawamura prowadzili badania kliniczne w Japonii dotyczące picia wody z wodorem. Dowiedli, że wpływa ona korzystnie na leczenie takich schorzeń, jak np. cukrzyca, wysokie ciśnienie, cholesterol, reumatyzm, guzy rakowe, niewydolność nerek, alergie i inne.

Filiżanka świeżo wyciśniętych pomarańczy posiada wartość ORP rzędu -250 mV. Woda z kranu i woda kupowana w sklepie mają potencjał redox od +150 mV do +300 mV. Woda po uzdatnieniu i uszlachetnieniu w naszych filtrach, w wyniku zastosowania w nich bioceramicznego generatora wodoru, posiada potencjał redox o wartości do -450 mV. Dzięki temu ma właściwości wody z uzdrawiających źródeł i sprzyja dobremu samopoczuciu oraz utrzymaniu zdrowia.


NADANIE WODZIE ODCZYNU ZASADOWEGO

Wg światowej klasy naukowca, mikrobiologa dr Roberta Younga, jest tylko jedna choroba: zakwaszenie. Powodem jest złe odżywianie – nadmierne konsumowanie mięsa, białego pieczywa, białego ryżu, cukru, słodyczy, nabiału, kwaśnych napojów, np. coca – coli, kawy, piwa, palenie tytoniu, nadmierny stres i zbyt małe spożywanie warzyw oraz owoców. Skutkiem zakwaszenia są otyłość, dysfunkcje i choroby, np. alergia, nowotwory, osłabienie systemu odpornościowego, zmęczenie, inwazja pasożytów w organizmie, niedobór substancji odżywczych.

Krew człowieka ma odczyn pH około 7,35 – lekko zasadowy. Spadek pH do poziomu 7 grozi śmiercią. Organizm zrobi wszystko, aby utrzymać tę wartość. Dlatego wykształcił mechanizmy zapobiegające temu. To jednak wymaga dużego wydatku energetycznego. „Ciekawą sprawą jest to, że ból w ludzkim ciele zawsze jest połączony z kwasem. Tak naprawdę to nie możesz mieć bólu bez kwasu i kwasu bez bólu. Taka jest ludzka biochemia.” – twierdzi Robert Young.

Z badań wynika, że współczesny człowiek przyjmuje 20% substancji alkalizujących i 80% kwaśnych. Aby zachowana została równowaga kwasowo – zasadowa, stosunek ten powinien być odwrotny! Ojczyzną badań nad kwasowością wody i jej wpływem na zdrowie jest Japonia. To tam podjęto badania nad długowiecznością niektórych plemion żyjących z dala od cywilizacji. Badania nad plemieniem Hunzów, którego typowy członek przeżywa ponad 100 lat wykazały, że istotnym czynnikiem wpływającym na ich zdrowie są substancje alkalizujące zawarte w wodzie spływającej z himalajskich lodowców.

Tematem tym zajęli się japońscy badacze, którzy stworzyli pierwszy alkalizator wody (praca profesora Shirahata z Uniwersytetu Kioto oraz praca profesora Jeons Moo-shiks). „Woda jest głównym czynnikiem kształtującym równowagę kwasowo – zasadową i to jej powinniśmy poświęcić największą uwagę kształtując równowagę naszego organizmu.” Janusz Dąbrowski, ekspert w dziedzinie wody i jej wpływu na zdrowie oraz suplementacji w odżywianiu, autor książek m.in. „Sekrety wody” i serii „Barwy zdrowia”. Wskaźnik pH (potentia Hydrogenii – potencjał wodorowy) określający zasadowość lub kwasowość danego środowiska, informuje o stężeniu jonów wodorowych w nim się znajdujących. W naszym urządzeniu filtrującym zawarty jest bioceramiczny generator wodoru. Znajdują się w nim kulki ceramiczne, które działają na wodę jonizująco (w naturalny sposób, bez użycia prądu), w wyniku czego nasycona zostaje ona powstającym w tym procesie wodorem. Dzięki temu woda uzyskuje odczyn zasadowy, sprzyjający zdrowiu.